ChaiƱa Flores, E. (2019). DEL KERO COLONIAL AL KERO REPUBLICANO. La Vida & La Historia, (4), 7-18. https://doi.org/10.33326/26176041.2015.4.380